Ochrana soukromí

Ochraně osobních údajů věnuji velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám,zejména o mých zákaznících a uživatelích mého webu, zda údaje zpracovávám na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používám, komu je může předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

 1. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště
 2. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o produktech a službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 3. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 4. údaje o vašem chování při čtení emailů, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií;
 5. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, nákupním chování a vztahu k různým službám

Proč osobní údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje?

V rámci své činnosti zpracovávám osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování může provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem mého webu nebo vytvoříte objednávku.

1. Pokud navštívíte můj web 1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte můj web, do vašeho zařízení ukládám a následně z něj čtu malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budu pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládám, ale také čtu ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budu pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo můj web. Tyto cookies my pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách,
 • - zaznamenat si, že jste my udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu; -
 • se zajištěním bezpečnosti, například abych zkoumal, zda někdo nezneužil vaše připojení k mému webu a nejedná místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti mého webu.
 • sledovat návštěvnost mého webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy
 • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování mé webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, moje webová stránka nemusí fungovat správně .

Dále do vašeho zařízení:

 • ukládám cookies z mého webu, které my umožňují: přizpůsobovat pro vás obsah mého webu,
 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
 • ke sběru údajů o vašem chování na mém webu a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je můj web

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je můj web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využívám, naleznete v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předávám?

Pokud nechcete předávat cookies třetím stranám, je možné prohlížet náš web v anonymním režimu, který umožňuje většina novějších prohlížečů. Pokud kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění o využití cookies, budumít také za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte.

2. Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web www.asdaza.cz , zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budu moci web v budoucnu vylepšit; mým oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb pro vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti mého webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; mým oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžu z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abych předešel problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu

- předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; moým oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost mých služeb pro Vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískávám pouze z cookies. Doplňuji je také o údaje:

   • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)
   • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
   • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
   • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na můj web.

Pro tyto účely osobní údaje používám po dobu nejvýše 38 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Údaje o vašem chování na webu také zpracovávám na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám zobrazím na webu. Mým oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacuji pomocí analýzy a získávám z nich odvozené údaje.

I já musím plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracovávám nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracovávám Vaše identifikační a kontaktní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

   • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
   • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
   • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
   • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používám po dobu 10 let.

Pokud se mnou komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu, kontaktních formulářů na mém webu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budu zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě mého oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

o vyřízení vašich požadavků; pokud jste vytvořili objednávku a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžu toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi; o evidence vašich požadavků, abychom je mohl kontrolovat, že je plním řádně a včas; o prokazování, že jsem váš požadavek přijal a vyřídil, např. když u mně touto cestou něco objednáváte nebo uplatníte reklamaci; o jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchovávám po dobu 1 roku od ukončení poskytování mnou poskytovaných služeb. Proti zpracování na základě mého oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předávám?

V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje? zpracováváme vaše osobní údaje já jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžu předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to v souvislosti s vyřízením vaší objednávky mým partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí ( Dodavatelům služeb televizního vysílání). Na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně: o Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; o Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads o Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pro zpracování osobních údajů rovněž využívám služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle mých pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

    • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Microsoft a Google
    • provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google v rámci služby Google Analytics kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás
    • poskytovatelé účetních služeb
    • společnosti poskytující přepravní služby

V některých případech také zpracovávám vaše osobní údaje jako zpracovatel, a to pokud:

1. s vámi uzavírám smlouvu jako zprostředkovatel služeb dodavatelů televizního vysílání (Skylink, Freesat, Digi TV)

Z jakých zdrojů osobní údaje získávám?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které my poskytnete v rámci objednávání služeb, nebo při komunikaci se mnou. Osobní údaje přímo od vás získávám také sledováním vašeho chování na mém webu a při čtení zpráv.

Pokud u mně něco objednáváte, můžu v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet identifikační údaje nebo údaje o vašich objednávkách ,od dodavatelů televizních služeb nebo partnerů provozujících platební systémy, například údaj o číslu vašeho účtu, nebo úspěšném provedení platby.

Předávání údajů mimo EU

Vaše údaje nepředávám mimo EU

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako já mám svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získávám, komu je předávám, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracovávám, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z mé strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abych je bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nepotřebuji pro účely, pro které jsme je zpracovával
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemám jiný důvod, proč tyto údaje potřebuji a dále zpracovávat

- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracovávám na základě našich oprávněných zájmů a já shledám, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemám nebo domníváte se, že mnou prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smaživšechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění mých právních povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu mojichh právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech mohu kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musím omezit když:

    • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
    • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli)
    • vaše osobní údaje již nepotřebuji pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsem povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat všechny vaše osobní údaje, které jste vy sami poskytli a které zpracovávám na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiním, pokud nebudu mít závažné oprávněné důvody pro to, abych v takovém zpracování pokračoval.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet písemně na emailu info@omko.cz . Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsem oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budu informovat.