STA – společná televizní anténa

STA je nejčastější a nejvhodnější řešení příjmu televizního signálu pro bytové domy. Umožňuje příjem pozemního i satelitního vysílání. Celé zařízení STA je majetkem družstva nebo společenství vlastníků.

Systém umožňuje příjem FM rádií a nově i DAB vysílání, pozemních digitálních programů a satelitních digitálních programů.

Má několik části - anténní systém (stožár a anténa), hlavní stanice STA (obsahuje zesilovač,filtry, předzesilovače modulátory atd.), rozvod signálu pomocí kabeláže, odbočovačů a rozbočovačů, a nakonec účastnické zásuvky .

Zesilení se řeší pomocí kanálových vložek , širokopásmových zesilovačů nebo programovatelných zesilovačů. Kanálové vložky jsou nejefektivnější záležitostí. Vyznačují se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Vhodné jsou zejména pro rozsáhlejší objekty. Nevyhodou je vyšší pořizovací cena systému a u většiny modelů v případě přeladění nutnost demontáže, odvozu na přeladění a následného namontování zpět. Programovatelné zesilovače jsou vhodné pro menší objekty, dají se snadno nastavovat přímo na místě. Mají příznivější pořizovací cenu. Nevyhodou je jejich kratší životnost daná technologickými postupy při výrobě. Širokopásmové zesilovače se v dnešní době dají použít pro výstavbu STA jen poměrně ojediněle.

Ostatní prvky se doplňují dle potřeby a konkretních lokálních podmínek. Nejznámnější je v současné době LTE filtr, jehož použivání zapřičinil rozvoj LTE sítí mobilních operátorů. Kabeláž bývá rozvedena hvězdicově nebo kaskádovitě. Výhodnější z hlediska funkčnosti a obslužnosti je hvězdicové řešení, které je ovšem finančně náročnější při výstavbě.

V souvisloti z přechodem na DVB – T2 bude STA potřeba upravit. A to buď doplněním nebo kompletní výměnou technologie. Samostanou část bude tvořit rozvod kabeláže, který je poměrně často v katastrofálním stavu.

Veškeré práce v souvislosti s STA by měli provádět odborné firmy, které mají ve své činnosti výstavbu telekomunikačních sítí, mají příslušná oprávnění, vzdělání. A v neposlední řadě potřebné vybavení.